پروبیوتیک : خواص و مضرات- 8 مزیت استفاده از محصولات پروبیوتیک

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده هستند که می توانند به شکل غذاهای تخمیری یا مکمل ها استفاده شوند.  مطالعات بیشتر و بیشتر نشان می دهد که تعادل یا عدم تعادل باکتری ها در سیستم گوارش با وضعیت سلامتی عمومی بدن مرتبط است. پروبیوتیک ها باعث توازن سالم باکتری های روده ای می دهند و طیف گسترده ای از فواید سلامتی به همراه دارند.  این مزایا شامل کاهش وزن، سلامت گوارشی، عملکرد ایمنی و… میشوند.در این مقاله مرور کلی بر مزایای کلیدی پروبیوتیک داریم. ادامه خواندن “پروبیوتیک : خواص و مضرات- 8 مزیت استفاده از محصولات پروبیوتیک”